В НАЧАЛОТО НА 2013г. Е УЧРЕДЕНА ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ МЕЧТАТЕЛ

FOND_LOGO

Фондацията е Българско юридическо лице с нестопанска цел, за общественополезна дейност по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Наименованието може да бъде изписвано допълнително на английски език по следния начин: Little Dreamer Foundation

Официален уеб сайт на Фондацията: www.foundation.littledreamer-world.com

Официален имейл на Фондацията:     foundation@littledreamer-world.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>