За Нас

ABOUT_bg

ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ МЕЧТАТЕЛ. – ЕИК: 176 436 978

Адрес на регистрация :

Р. БЪЛГАРИЯ  гр.София, кв.Симеоново ул.50та № 10,
Офис: +359 2 9 616 616      мобилен: +359 8 96749748

имейл:      foundation@littledreamer-world.com
уеб сайт:  www.foundation.littledreamer-world.com

Фондация „МАЛКИЯТ МЕЧТАТЕЛ“ e учредена, като Българско юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Р.България.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО – РЕГИСТЪР

ИЗТЕГЛИ АПОСТИЛИЗИРАНИ РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

 

ПЕЧАТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>