Медийни партньори

media2

ТЕ НИ ПОДПОМАГАТ СЪС :

  • Изработване на стратегии за ПР и информационни кампании
  • Консултации в сферата на връзките с обществеността
  • Планиране и изпълнение на ПР и информационни кампании
  • Осигуряване на медийно и ПР обслужване в печатни, електронни канали и интернет
  • Изработване на информационни и ПР материали – брошури, плакати, рекламни карета, билбордове, банери
  • Изработване на мултимедийни продукти – видео и  аудиоклипове,  филми
  • Организиране на публични събития – пресконференции, семинари, кръгли маси, дискусии, конференции и др.
ИМЕ
1 Г-н ГЕОРГИ ТОШЕВ – БТВ МЕДИЯ ГРУП
2 ВЕСТНИК УТРО
3
4
5
6
7
8
9
10
11
28.12.2012
coming_soon
Coming Soon
...

Read More