СЪНЛАЙТ ЕООД

sun

Сънлайт ЕООД е фирма специализирана в проектирането, оптимизирането и изграждането на фотоволтаични инсталации. Ние прилагаме модерни технологии, използваме съвременно оборудване и осигуряваме различни възможности за финансиране на всички наши клиенти. Изградили сме самоотвержен екип от инженери, проектанти и механици, за да инсталираме нашите системи „до ключ”, като се фокусираме върху качеството, професионализма и перфектната поддръжка. Фирмата е специализирана в инженеринг и проектиране на граждански и промишлени сгради и съоръжения електроника , електрически мрежи и подстанции на средно и високо напрежение , геодезично заснемане,геоложки и хидрогеоложки изследвания и проекти.

Нашата Мисия е да направим електричеството, произведено от слънцето, част от традиционното производство на електроенергия. Нашият принос към устойчивото развитие на света е да популяризираме възобновяемите енергийните източници, които намаляват вредните газови емисии и зависимостта от изкопаемите горива.

 

www.pvsystems.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>